Ariamna Contino

Papier in Venetië 19 – De Biënnale 2019, vervolg

Ook op de Biënnale zelf is (gelukkig) werk op en van papier te vinden. De tentoonstellingen in de Giardini en het Arsenale zijn nog te bezoeken tot en met 24 november dus je hebt nog alle tijd!

In het centrale paviljoen in de Giardini is het werk van Njideka Akunyili Crosby (Nigeria 1983) te zien. Groot werk met veel lagen en details; gemengde technieken met gebruik van transfers.

Njideka Akunyili Crosby, Mama, Mummy and Mamma (Predecessors #2) 2014
detail

In het centrale paviljoen in het Arsenale is werk van Tavares Strachan (Bahamas 1979) Een heus boek! Met 15.000 onderwerpen die niet in het origineel – de Encyclopaedia Britannica- te vinden zijn, van de saola (een zeer zeldzame rund, ook wel Aziatische eenhoorn genoemd, tot kwantumgravitatie. Hij ziet de E.B. als een instrument van imperialisme en culturele dominantie, omdat het helemaal vanuit een wit perspectief opgezet is.

The Encyclopedia of Invisibility (white) 2018
Bessa 2018, mixed media on paper

Verder heb ik zelfs nog iets met gemarmerd papier gevonden ;-), van Maria Loboda.

Maria Loboda (Polen 1979), Formal garden in the early morning hours 2013

En bewerkte pagina’s uit een boek, door Chiara Fumai (Italie 1978-2017) in het Italiaanse paviljoen (Arsenale).

Op het eiland San Servolo is een vrij letterlijk werk te zien van Ariamna Contino (Cuba 1984) over het maken van papier van berk, compleet met boompjes. Ik kende de papierberk wel maar had me niet gerealiseerd dat het vrij zachte, wittige hout als grondstof voor het maken van papier en karton gebruikt wordt. Ook de bast werd na drogen en gladstrijken gebruikt om te beschrijven en te beschilderen. Aan het einde van de Biënnale zullen de boompjes aan bezoekers mee worden gegeven.

Ariamna Contino, Penitence 2019
Ariamna Contino, Penitence 2019, detail

Veel papierplezier!

Paper in Venice 19 – The 2019 Biennial, continued

Fortunately, work on and from paper can also be found at the Biennale itself. The exhibitions in the Giardini and the Arsenale can still be visited until 24 November, so you still have plenty of time!
The work of Njideka Akunyili Crosby (Nigeria 1983) can be seen in the central pavilion in the Giardini. Big works with many layers and details; mixed techniques with the use of transfers.
In the central pavilion in the Arsenale you there is work by Tavares Strachan (Bahamas 1979), among which is a real book!
With 15,000 subjects not to be found in the original – the Encyclopaedia Britannica – from the saola (a very rare bovine, also known as the Asian unicorn) to quantum gravity. He sees the E.B. as a tool of imperialism and cultural dominance because it set up entirely from a white perspective.
Furthermore, I have even found something with marbled paper 😉
And edited pages from a book, done by Chiara Fumai (Italy 1978-2017), in the Italian pavilion (Arsenale).
On the island of San Servolo you can see a fairly literal work by Ariamna Contino (Cuba 1984) about making paper from birch, complete with trees. I knew the paper birch but had not realized that the fairly soft, whitish wood is used as a raw material for making paper and cardboard. The bark was also used after drying and smoothing to write and paint on.
The birch trees will be given to visitors at the end of the Biennale.

Enjoy paper(art)!