Arzanart

Papier in Venetië 17 – oude en nieuwe adressen

Om maar met het slechte nieuws te beginnen: mijn favoriete winkeltje voor handmarmers (van Rosanna Corro, zie aflevering 14) bestaat inderdaad niet meer. Niet in Venetië en niet online. Heel jammer! Dezelfde kwaliteit en haar bijzondere vormgeving heb ik verder nergens kunnen vinden. Ik was vooral fan van wat zij moderne marmers noemde, met grote vormen. Ik heb er nog 1 gebruikt voor mijn reisboek (zie de vorige aflevering). Ik ben er achter gekomen door naar haar leermeester Alberto Valese te gaan. Hij heeft een winkel aan de Campo San Stefano en maakt (uiteraard) ook prachtige marmers. Maar hij gebruikt een andere techniek: Ebru, uit Turkije. Daarbij worden in het verfbad niet alleen patronen gemaakt maar ook een tekening, meestal een bloem. Hij maakt bijvoorbeeld prachtige bomen. Grote vellen die je zo in kunt lijsten maar naar mijn idee zijn ze minder geschikt voor mijn kleine doosjes. Afgezien daarvan is zijn winkel zeker een bezoekje waard en bovendien is hij erg aardig en behulpzaam. Hij vertelde dat Rosanna zijn beste leerlinge was geweest en dat het hem speet dat ze geen winkel meer had. Hij wist niet of ze überhaupt nog actief was in het marmeren maar kon me wel haar nummer geven. Uiteindelijk heb ik het dus van haar persoonlijk te horen gekregen: ze is inderdaad helemaal gestopt. 🙁

Gelukkig blijkt de winkel van Stefano Casati en Paolo Scalabrin nog wel te bestaan: Marbled Paper and Leather Store, Fondamenta de l’Osmarin, 4977 (in Castello, vlakbij de Questura).

Bovendien heb ik een (voor mij) nieuw adres ontdekt in de Calle del Cafetier: Arzanàrt Marbled Paper Studio van Isabelle en Federico. Dat is ook in Castello, niet ver van de Campo Santi Giovanni e Paolo. Ook zij zijn weer reuze aardig, maken mooi gemarmerd papier en papierwaren en geven workshops. Een aanrader! 🙂

Arzanart
Arzanart, papierwinkel in Castello

Paper in Venice – old and new addresses

To start with the bad news: my favorite shop for hand-marbled papers (Rosanna Corro, see post 14) is indeed no more. Not in Venice and not online. Such a shame! I have not been able to find the same quality and remarkable design anywhere.  I was particular fond of what she called her modern marbles with large shapes. I used one for my travel journal (see my previous post). I found out through her teacher Alberto Valese, who has a shop at the Campo San Stefano and (obviously) makes wonderful marbles as well. But he uses a different technique, called Ebru, from Turkey. In addition, not only patterns are made in the paint but also a drawing, ususally a flower. Alberto makes for example wonderful trees, large sheets good enough to frame, but in my opinion less suitable for my small boxes. Apart from that his shop is well worth a visit, and moreover he is very friendly and helpful. He told me Rosanna had been his best pupil and he was very sorry she no longer had a shop. He didn’t know if she was active anymore at all but gave me her number. So in the end I got to hear from her personally she had stopped completely. 🙁 Fortunately you can still find the shop of Stefano Casati and Paolo Scalabrin (Marbled Paper and Leather Store) at the Fondamenta de l’Osmarin, 4977 (in Castello, near the Questura). But even better, I have discovered a (for me) new address in the Calle del Cafetier: Arzanàrt Marbled Paper Studio of Isabelle and Federico. It is also in Castello, not far from the Campo Santi Giovanni e Paolo. Again they are very nice people, they make beautiful hand-marbled paper and paper wares and give workshops. I can highly recommend it! 🙂